Training op maat

Wij leveren anti-agressietrainingen op maat met vaste en aanvullende onderdelen, ook heel geschikt voor doelgroepen die minder last hebben van agressiviteit maar wel te maken hebben met weerstand of een stugge communicatie op meerdere fronten. Hieronder wat voorbeelden:

Agressie en weerbaarheid in de breedste zin

 • collega's onderling die elkaar niet goed liggen (samenwerkingsgesprek, relatiegesprek)
 • het binnenhalen van een lastige klant (verkoopgesprek)
 • het herstellen van een relatie met een klant die eerder klachten heeft geuit over uw diensten (relatiegesprek)
 • Je bedrijf heeft te maken met inkrimping of fusie waardoor banen op de tocht kunnen komen te staan. Hierdoor is het onrustig op de werkvloer. Hoe haal je die onrust weg (samenwerkingsgesprek, relatiegesprek)?
 • Hoe voer je als manager of leidinggevende een goed gesprek met je medewerker zodat je diens weerstand kunt weghalen en de onderste steen boven krijgt (management gesprek)
 • Hoe voer je als leidinggevende op de juiste manier een ontslaggesprek en geef je ruimte aan heftige emoties en weerstand (ontslaggesprek)

Een op maat gemaakte training kan dus bestaan uit anti-agressie onderdelen aangevuld met onderdelen uit een communicatietraining maar wel met een duidelijke rode draad. Zo haal je het meest optimale rendement uit onze trainingen waar al jullie medewerkers veel baat bij zullen hebben. En jullie bedrijf dus ook!

Agressietrainingen op maat

Elk bedrijf of instelling heeft baat bij een effectieve anti- agressietraining op maat met lange-termijn resultaten. Mike Kuyt Trainingen werkt met een aantal vaste onderdelen die als basis dienen voor onze anti-agressietrainingen. Deze vaste onderdelen zijn geschikt voor elke sector of afdeling. We gaan hier zowel theoretisch als praktijkgericht mee aan de gang. Tijdens de intake inventariseren we de actuele behoefte van jullie bedrijf/afdeling en bepalen we samen welke aanvullende onderdelen we hieraan kunnen koppelen. Zie het als een pizza. De knapperige bodem met kaas en tomatensaus dient als basis.

Vaste onderdelen

 • belangrijke inzichten in oorzaken en gevolgen van agressie
 • onderscheid frustratie agressie en grensoverschrijdende agressie
 • hoe is jouw verbale, non-verbale en fysieke houding tijdens een lastig gesprek
 • hoe ga je om met frustratie agressie
 • hoe en wanneer stel je de grens bij grensoverschrijdende agressie
 • hoe blijf je rustig en authentiek in een lastig gesprek

Een greep uit de aanvullende onderdelen

 • Slecht-nieuws-gesprekken voor medewerkers, leidinggevenden, collega's, verkopers, ambtenaren, hulpverleners, artsen, etc.

Dit is eigenlijk een regelmatig terugkerend onderdeel in onze trainingen omdat je deze techniek breed kunt inzetten. Deze gesprekstechniek is niet alleen handig voor artsen en werkgevers. Als een medewerker een cliënt moet melden dat zijn uitkering wordt gestopt, dan is dat ook slecht nieuws. Zelfs op hele kleine schaal kan een slechtnieuwsgesprek handig zijn: om bij je standpunt te blijven bijvoorbeeld. Of een medewerker die vrij wil nemen terwijl een collega hem probeert over te halen om voor hem een last minute klus af te handelen.

LEERDOEL: door middel van de technieken van het slechtnieuwsgesprek kun je leren hoe je op een rustige en vriendelijke manier op je strepen blijft staan.

 • Klachtenafhandeling per telefoon voor medewerkers, managers, hulpverleners, ambtenaren, etc

Bij telefoongesprekken kun je niet inspelen op non-verbale signalen maar wel op de manier waarop jouw klant zijn/haar klacht of vraag verwoordt.
Goede gesprekstechnieken zijn belangrijke instrumenten voor een effectieve communicatie. We hebben het dan over luisteren, open vragen stellen, meeveren en meedenken met de klant/cliënt, een gesprek goed afsluiten.

LEERDOEL: op een positieve manier de onderliggende lagen blootleggen en op een goede manier aandacht geven aan je klant zonder dat dit onaardt in een lastige of agressie communicatie.

 • Conflicthantering voor managers, collega's, hulpverleners, ambtenaren, buurtbewoners, etc

Hoe voorkom ik een conflict? Hoe kom ik zelf over? Wat zijn mijn sterke en zwakke kanten in de communicatie? Hoe ga ik om met eisend gedrag en boosheid van patiënten, automobilisten (parkeerbeheer), buurtbewoners (afval op straat) en andere doelgroepen? Hoewel je vaak wel begrip kunt opbrengen voor de emotie achter dit gedrag, roept dit niet altijd het gewenste gedrag op bij jezelf.

LEERDOEL: een lastige situatie in goede banen leiden en tot een bevredigend eindresultaat komen voor beide partijen.

 • Samenwerkingsgesprek voor managers, medewerkers, collega's

Dat kunnen gesprekken zijn tussen collega's onderling, bijvoorbeeld als je het vervelend vindt dat je collega steeds te laat op een afspraak verschijnt of jou steeds werk in de maag splitst. Het kan ook zijn dat jij als medewerker je niet serieus genomen voelt door je leidinggevende of dat jij vindt dat je onevenredig veel werk krijgt toebedeeld en verwacht dat je leidinggevende best zou kunnen bijspringen. Mogelijke andere onderwerpen: salarisverhoging, verlof etc. Lastige situaties vragen om een goed gesprek maar hoe pak je dat aan?

LEERDOEL: gevoelige zaken op een positieve manier naar voren brengen zonder die ander tegen de schenen te schoppen, opkomen voor jezelf en zorgen dat er goede afspraken gemaakt worden waarbij beide partijen een win-win situatie gaan ervaren.

 • Verkoopgesprekken voor verkoopmedewerkers, adviseurs, vertegenwoordigers, etc

Hierbij draait het om gesprekstechnieken die je helpen een opdracht binnen te halen. De juiste inleiding, actief luisteren, niet teveel zenden maar vooral veel open vragen stellen, levelen met de klant, afstemming, behoeftebepaling, interactief presenteren en de afsluiting zijn belangrijke elementen in dit gesprek. Maar ook: leren hoe je op een goede manier omgaat met weerstand en hoe je bezwaren kunt weerleggen op een vriendelijke manier.

LEERDOEL: Op een authentieke manier een gesprek voeren met je klant waarin je zijn behoeften achterhaalt en je hem op een onopzichtige manier een oplossing of alternatief biedt. Kortom, op een pro-actieve manier toewerken naar je omzetdoel zonder drammerig over te komen.

 • Servicegerichte gesprekken voor medewerkers en adviseurs in de commerciële en non-profit sector

Binnen deze gesprekken draait het om persoonlijke vaardigheden in het omgaan en communiceren met de klant. De nadruk ligt op echt contact maken, zo snel mogelijk helder krijgen wat de (hulp) vraag is en de klant/cliënt op de juiste manier doorverwijzen of een afspraak maken. Omgaan met emoties en grenzen stellen, zijn hier ook weer belangrijke elementen.

LEERDOEL: op een open en authentieke manier het gesprek ingaan met de klant of cliënt, achterhalen hoe je zo snel mogelijk de onderste steen boven krijgt en een passende oplossing bieden waar je klant of cliënt echt iets aan heeft.

 • Baliegesprekken voor baliemedewerkers en adviseurs in commerciële en non-profit sector

Hoe geef je je klant of cliënt het gevoel dat hij/zij welkom is? Hoe bouw je een gesprek logisch en efficiënt op? Hoe ga je om met emoties van jezelf en de klant? Hoe sluit je een gesprek goed af? Dit zijn hele belangrijke elementen om gesprekken aan de balie soepel en plezierig te laten verlopen.

LEERDOEL: een open prettig gesprek voeren met een klant of cliënt waarin je op een ontspannen manier de onderste steen boven weet te krijgen.

 • Ontslaggesprekken voor leidinggevenden, managers, collega's

Ontslaggesprekken of exitgesprekken zijn lastige gesprekken en vallen onder de 'slechtnieuwsgesprekken'. Het gaat erom dat je de boodschap zo snel mogelijk brengt, ruimte laten voor de ander om te reageren, je niet laten meeslepen door je eigen gevoelens en kijken in hoeverre diegene al toe is aan eventuele vervolgstappen (outplacement).

LEERDOEL: het vergroten van de vaardigheden in het voeren van aanzeggesprekken.

 • Functioneringsgesprekken voor leidinggevenden, managers

Hier draait het om het bespreken van het functioneren van je medewerker. Je wilt een negatief beoordelingsgesprek in de toekomst voorkomen. Dan is een succesvol functioneringsgesprek voor beide partijen van groot belang. Tijdens het functioneringsgesprek is het van belang dat je als leidinggevende een open en empathisch gesprek met je medewerker voert zonder verwijt of stigma en dat je de medewerker begeleidt in zijn verbeterproces. Daarnaast is het belangrijk dat je als leidinggevende in staat bent om naar je eigen aandeel te kijken. Beide partijen moeten dus bereid zijn om een gedragsverandering in gang te zetten zodat de gestelde doelen worden behaald.

LEERDOEL: op een positieve manier het functioneren van je medewerker bespreken door het benadrukken van diens sterke punten en het benoemen en begeleiden van mogelijke leerpunten zodat beide partijen met een tevreden gevoel de deur uitgaan.

 • Managementgesprekken voor leidinggevenden, managers

Als leidinggevende voer je niet alleen functioneringsgesprekken. Het kan zijn dat je een medewerker wilt aanspreken op gedrag. Soms kan het nuttig zijn om eens een goed gesprek met een medewerker te voeren zodra je signaleert dat er iets speelt om daarmee toekomstig verzuim voor te zijn. Een andere keer wil je een medewerker helpen met een Persoonlijk Ontwikkelings Plan.

LEERDOEL: Het voeren van een positief opbouwend gesprek met de medewerker, waarbij actief luisteren, veel open vragen stellen, feedback geven en onderhandelen belangrijke onderdelen zijn.

 • Motiveringsgesprekken voor managers, hulpverleners, adviseurs

Met dit soort gesprekken leer je hoe je je medewerker, deelnemer, cliënt uitnodigt tot gedragsverandering. Met de juiste gesprekstechnieken kun je mensen in dit veranderproces begeleiden.

LEERDOEL: gedragsverandering bij cliënten, medewerkers en klanten op gang brengen.

 • Relatiegesprekken voor managers, medewerkers, collega's, klanten, hulpverleners, etc

Hoe kun je een stroeve omgang tussen collega's onderling soepeler maken of de moeizame relatie tussen een medewerker en een leidinggevende meer lucht geven? Hoe herstel je de relatie met je klant nadat deze klachten heeft geuit over je dienstverlening of leveringsprocedure? Tijd voor een goed gesprek. Maar hoe vlieg je dit aan?

LEERDOEL: door goed te luisteren, open vragen te stellen, door op een verbindende manier de vinger op de zere plek te leggen en tot goede afspraken te komen waardoor beide partijen elkaar weer met vertrouwen tegemoet treden.

 • Workshops 'Omgaan met Agressie' voor wijkbewoners.

Deze workshops zijn niet vergelijkbaar met onze anti-agressietrainingen die voor bedrijven en instellingen worden gegeven maar er komen wel veel elementen in terug die je helpen om het hoofd te bieden aan agressieve situaties of om op een positieve manier gesprekken aan te gaan met buurtbewoners/buren/jongeren die voor overlast zorgen. Vragen die centraal kunnen staan in deze workshop: hoe spreek je hangjongeren aan, wat doe je met geluidsoverlast etc. Dit soort workshops vinden vaak plaats in buurthuizen en ontmoetingscentra.

NCOI (Open Lijn trainingen)
Manager Docentenopleiding
Mike is heel gedreven en zijn enthousiasme brengt beweging in de groep. ‘Hij is scherp en goed in staat om desfeer in de ruimte aan te voelen.
Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA) Rotterdam
Verpleegkundige
Fijne trainer die ook grenzen mee helpt bewaken van medewerkers.
Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA) Sneek
Huisarts
Enthousiaste trainer, goede afwisseling tussen theorie en praktijk.
Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA) Groningen
Doktersassistente
Mike laat je op een aangename en interactieve manier omgaan met minder aangename situaties in het vak.
Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA) Assen
Verpleegkundige
Leuke training, iedereen bleef betrokken, nooit een saai moment.
Reinis Reiniging
Coördinator
Hij heeft mijn aandacht vastgehouden tot het eind.
Reinis Reiniging
Chauffeur/belader plus
Hij traint op een speelse manier en blijft altijd respectvol.
Reinis Reiniging
Chauffeur/belader plus
Hij traint op een speelse manier en blijft altijd respectvol.
Afvalbrengstation Reinis Reiniging
medewerker
Fijne dynamiek, sterke interactie met de groep.
Reinis Reiniging
Chauffeur/belader
Toegewijd, professioneel en veel kennis.
Afvalbrengstation Reinis Reiniging Spijkenisse
Beheerder
Onwijs toffe gast, respectvol en begripvol, waardeer het ook dat er grapjes gemaakt mochten worden.
Ballorig Speelparadijs Utrecht
Vestigingsmanager
Zeer geduldige man, straalt rust uit en legt alles goed uit.
Ballorig Speelparadijs Enschede
Supervisor
Hij was hard als het moest maar ook geruststellend als het kon!
Ballorig Speelparadijs Tilburg
Medewerker
Ik voelde me veilig en ik werd persoonlijk begeleid, heel fijn!
Ballorig Speelparadijs Arnhem
Vestigingsmanager
Mike is heel meelevend en invoelend.
Ballorig speelparadijs Hoorn
Vestigingsmanager
Mike is goed in zijn vak en rustig, heel fijn om naar te luisteren.
Ballorig Speelparadijs Groningen
Supervisor
Duidelijk in zijn uitleg en goede ondersteuning.
Algemene beoordeling
Alle Mike Kuyt Trainingen bij elkaar worden gemiddeld met een 8.9 beoordeeld.
Kompas Veiligheidsgroep
De inzet van Mike draagt positief bij aan het (leer)rendement van de cursus. De cursisten zijn erg enthousiast over zijn aanpak! 
Betty Eisma
Praktijkeigenaar ‘Vanzelfsprekend’
Door de combinatie van theoretische kennis van de egoposities, een jarenlange ervaring als acteur en een goed inzicht in de menselijke communicatie, is hij als trainer en trainingsacteur beslist een toegevoegde waarde voor elke opleiding, cursus of training
Boni Supermarkten
Iedereen was erg enthousiast over de werkwijze en inzet van Mike 
Igor Mosterd
Span Organisatie en Advies
Mike's vrolijke maar ook zeer gedegen manier waarop hij zijn rol als co-trainer en trainingsacteur oppakt, werkt buitengewoon goed en leidt tot hoge scores en klanttevredenheid.
NCOI (Open Lijn trainingen)
Manager Docentenopleiding
Mike is heel gedreven en zijn enthousiasme brengt beweging in de groep. ‘Hij is scherp en goed in staat om desfeer in de ruimte aan te voelen.
Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA) Rotterdam
Verpleegkundige
Fijne trainer die ook grenzen mee helpt bewaken van medewerkers.
Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA) Sneek
Huisarts
Enthousiaste trainer, goede afwisseling tussen theorie en praktijk.
Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA) Groningen
Doktersassistente
Mike laat je op een aangename en interactieve manier omgaan met minder aangename situaties in het vak.
Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA) Assen
Verpleegkundige
Leuke training, iedereen bleef betrokken, nooit een saai moment.
Reinis Reiniging
Coördinator
Hij heeft mijn aandacht vastgehouden tot het eind.
Reinis Reiniging
Chauffeur/belader plus
Hij traint op een speelse manier en blijft altijd respectvol.
Reinis Reiniging
Chauffeur/belader plus
Hij traint op een speelse manier en blijft altijd respectvol.
Afvalbrengstation Reinis Reiniging
medewerker
Fijne dynamiek, sterke interactie met de groep.
Afvalbrengstation Reinis Reiniging Spijkenisse
Beheerder
Onwijs toffe gast, respectvol en begripvol, waardeer het ook dat er grapjes gemaakt mochten worden.
Afvalbrengstation Reinis Reiniging Spijkenisse
Beheerder
Onwijs toffe gast, respectvol en begripvol, waardeer het ook dat er grapjes gemaakt mochten worden.
Ballorig Speelparadijs Utrecht
Vestigingsmanager
Zeer geduldige man, straalt rust uit en legt alles goed uit.
Ballorig Speelparadijs Enschede
Supervisor
Hij was hard als het moest maar ook geruststellend als het kon!
Ballorig Speelparadijs Tilburg
Medewerker
Ik voelde me veilig en ik werd persoonlijk begeleid, heel fijn!
Ballorig Speelparadijs Arnhem
Vestigingsmanager
Mike is heel meelevend en invoelend.
Ballorig speelparadijs Hoorn
Vestigingsmanager
Mike is goed in zijn vak en rustig, heel fijn om naar te luisteren.
Ballorig Speelparadijs Groningen
Supervisor
Duidelijk in zijn uitleg en goede ondersteuning.
Algemene beoordeling
Alle Mike Kuyt Trainingen bij elkaar worden gemiddeld met een 8.9 beoordeeld.
Kompas Veiligheidsgroep
De inzet van Mike draagt positief bij aan het (leer)rendement van de cursus. De cursisten zijn erg enthousiast over zijn aanpak! 
Betty Eisma
Praktijkeigenaar ‘Vanzelfsprekend’
Door de combinatie van theoretische kennis van de egoposities, een jarenlange ervaring als acteur en een goed inzicht in de menselijke communicatie, is hij als trainer en trainingsacteur beslist een toegevoegde waarde voor elke opleiding, cursus of training
Boni Supermarkten
Iedereen was erg enthousiast over de werkwijze en inzet van Mike 
Igor Mosterd
Span Organisatie en Advies
Mike's vrolijke maar ook zeer gedegen manier waarop hij zijn rol als co-trainer en trainingsacteur oppakt, werkt buitengewoon goed en leidt tot hoge scores en klanttevredenheid.
NCOI (Open Lijn trainingen)
Manager Docentenopleiding
Mike is heel gedreven en zijn enthousiasme brengt beweging in de groep. ‘Hij is scherp en goed in staat om desfeer in de ruimte aan te voelen.
Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA) Rotterdam
Verpleegkundige
Fijne trainer die ook grenzen mee helpt bewaken van medewerkers.
Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA) Sneek
Huisarts
Enthousiaste trainer, goede afwisseling tussen theorie en praktijk.
Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA) Groningen
Doktersassistente
Mike laat je op een aangename en interactieve manier omgaan met minder aangename situaties in het vak.
Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA) Assen
Verpleegkundige
Leuke training, iedereen bleef betrokken, nooit een saai moment.
Reinis Reiniging
Coördinator
Hij heeft mijn aandacht vastgehouden tot het eind.
Reinis Reiniging
Chauffeur/belader plus
Hij traint op een speelse manier en blijft altijd respectvol.
Reinis Reiniging
Chauffeur/belader plus
Hij traint op een speelse manier en blijft altijd respectvol.
Afvalbrengstation Reinis Reiniging
medewerker
Fijne dynamiek, sterke interactie met de groep.
Reinis Reiniging
Chauffeur/belader
Toegewijd, professioneel en veel kennis.
Afvalbrengstation Reinis Reiniging Spijkenisse
Beheerder
Onwijs toffe gast, respectvol en begripvol, waardeer het ook dat er grapjes gemaakt mochten worden.
Ballorig Speelparadijs Utrecht
Vestigingsmanager
Zeer geduldige man, straalt rust uit en legt alles goed uit.
Ballorig Speelparadijs Enschede
Supervisor
Hij was hard als het moest maar ook geruststellend als het kon!
Ballorig Speelparadijs Tilburg
Medewerker
Ik voelde me veilig en ik werd persoonlijk begeleid, heel fijn!
Ballorig Speelparadijs Arnhem
Vestigingsmanager
Mike is heel meelevend en invoelend.
Ballorig speelparadijs Hoorn
Vestigingsmanager
Mike is goed in zijn vak en rustig, heel fijn om naar te luisteren.
Ballorig Speelparadijs Groningen
Supervisor
Duidelijk in zijn uitleg en goede ondersteuning.
Algemene beoordeling
Alle Mike Kuyt Trainingen bij elkaar worden gemiddeld met een 8.9 beoordeeld.
Kompas Veiligheidsgroep
De inzet van Mike draagt positief bij aan het (leer)rendement van de cursus. De cursisten zijn erg enthousiast over zijn aanpak! 
Betty Eisma
Praktijkeigenaar ‘Vanzelfsprekend’
Door de combinatie van theoretische kennis van de egoposities, een jarenlange ervaring als acteur en een goed inzicht in de menselijke communicatie, is hij als trainer en trainingsacteur beslist een toegevoegde waarde voor elke opleiding, cursus of training
Boni Supermarkten
Iedereen was erg enthousiast over de werkwijze en inzet van Mike 
Igor Mosterd
Span Organisatie en Advies
Mike's vrolijke maar ook zeer gedegen manier waarop hij zijn rol als co-trainer en trainingsacteur oppakt, werkt buitengewoon goed en leidt tot hoge scores en klanttevredenheid.
NCOI (Open Lijn trainingen)
Manager Docentenopleiding
Mike is heel gedreven en zijn enthousiasme brengt beweging in de groep. ‘Hij is scherp en goed in staat om desfeer in de ruimte aan te voelen.
Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA) Rotterdam
Verpleegkundige
Fijne trainer die ook grenzen mee helpt bewaken van medewerkers.
Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA) Sneek
Huisarts
Enthousiaste trainer, goede afwisseling tussen theorie en praktijk.
Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA) Groningen
Doktersassistente
Mike laat je op een aangename en interactieve manier omgaan met minder aangename situaties in het vak.
Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA) Assen
Verpleegkundige
Leuke training, iedereen bleef betrokken, nooit een saai moment.
Reinis Reiniging
Coördinator
Hij heeft mijn aandacht vastgehouden tot het eind.
Reinis Reiniging
Chauffeur/belader plus
Hij traint op een speelse manier en blijft altijd respectvol.
Reinis Reiniging
Chauffeur/belader plus
Hij traint op een speelse manier en blijft altijd respectvol.
Afvalbrengstation Reinis Reiniging
medewerker
Fijne dynamiek, sterke interactie met de groep.
Reinis Reiniging
Chauffeur/belader
Toegewijd, professioneel en veel kennis.
Afvalbrengstation Reinis Reiniging Spijkenisse
Beheerder
Onwijs toffe gast, respectvol en begripvol, waardeer het ook dat er grapjes gemaakt mochten worden.
Ballorig Speelparadijs Utrecht
Vestigingsmanager
Zeer geduldige man, straalt rust uit en legt alles goed uit.
Ballorig Speelparadijs Enschede
Supervisor
Hij was hard als het moest maar ook geruststellend als het kon!
Ballorig Speelparadijs Tilburg
Medewerker
Ik voelde me veilig en ik werd persoonlijk begeleid, heel fijn!
Ballorig Speelparadijs Arnhem
Vestigingsmanager
Mike is heel meelevend en invoelend.
Ballorig speelparadijs Hoorn
Vestigingsmanager
Mike is goed in zijn vak en rustig, heel fijn om naar te luisteren.
Ballorig Speelparadijs Groningen
Supervisor
Duidelijk in zijn uitleg en goede ondersteuning.
Algemene beoordeling
Alle Mike Kuyt Trainingen bij elkaar worden gemiddeld met een 8.9 beoordeeld.
Kompas Veiligheidsgroep
De inzet van Mike draagt positief bij aan het (leer)rendement van de cursus. De cursisten zijn erg enthousiast over zijn aanpak! 
Betty Eisma
Praktijkeigenaar ‘Vanzelfsprekend’
Door de combinatie van theoretische kennis van de egoposities, een jarenlange ervaring als acteur en een goed inzicht in de menselijke communicatie, is hij als trainer en trainingsacteur beslist een toegevoegde waarde voor elke opleiding, cursus of training
Boni Supermarkten
Iedereen was erg enthousiast over de werkwijze en inzet van Mike 
Igor Mosterd
Span Organisatie en Advies
Mike's vrolijke maar ook zeer gedegen manier waarop hij zijn rol als co-trainer en trainingsacteur oppakt, werkt buitengewoon goed en leidt tot hoge scores en klanttevredenheid.

Inzet van agressie trainers onder andere bij:

Klik hier voor een totaaloverzicht

Mike Kuyt Trainingen
Anti-agressietrainingen op maat

Terborchlaan 16, 1816 LD Alkmaar
T: 06 -40 73 26 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.